Over biodiversiteit

Biodiversiteit is de balans in de verscheidenheid van planten- en dierenleven. Duinzilt teelt groenten in een zo goed mogelijke verhouding tot de omgeving en wil geen negatieve effecten veroorzaken voor de omringende natuur. Door biologisch te telen en een grote verscheidenheid van groenten en kruiden krijgen insecten (o.a. bijen)een gevarieerd aanbod. Chemische middelen en gengemodificeerde gewassen geven geen belasting op bijvoorbeeld het grondwater of de inheemse plantsoorten. Omdat het niet alleen voor de tuinder maar ook voor de reeën onwenselijk is dat er groenten gegeten worden staat er een raster.

Door het behoud van de ‘Elzen-scheringen’ is er een grote rijkdom aan vogelsoorten, van de mus tot het roodborstje, vinken en de specht. Het luwe klimaat op de groentetuin is zeer geschikt voor vlinders zoals de Kleine Parelmoervlinder en het Bruin blauwtje. Naast de betekenis voor planten en dieren geeft de diversiteit aan gewassen tussen de Elzen ook een afwisselend beeld. De kleuren en geuren maken de groentetuin ook voor de mens het beleven waard.
Besloten weide met elzenhaag
Besloten weide met elzenhaag
Besloten weide met elzenhaag
bij (bron Teken je tuin)
bij (bron Teken je tuin)
bij (bron Teken je tuin)
Bruin blauwtje (bron Ecopedia)
Bruin blauwtje (bron Ecopedia)
Bruin blauwtje (bron Ecopedia)
Kleine Bonte Specht (bron Vecht en plassengebied)
Kleine Bonte Specht (bron Vecht en plassengebied)
Kleine Bonte Specht (bron Vecht en plassengebied)