Onze educatie

Duinzilt staat voor educatie rondom biologische groenteteelt. Middels rondleidingen, lezingen en informatiepanelen kunt u kennis nemen van het hoe, wat en waarom van biologische teelt.

Samen met Stichting Het Zuid-Hollands Landschap wil Duinzilt het verhaal over de cultuurhistorie van het duingebied versterken en verder vertellen. Bij het bezoekerscentrum Tenellaplas en bij de tuin van Duinzilt staan aansprekende informatiepanelen.

Basisscholen op Voorne-Putten kunnen gebruik maken van een jaarlijks terugkerend moestuinproject, zodat kinderen kennismaken met het biologisch telen van groenten. Leerlingen uit vmbo en mbo van Voorne-Putten zijn sinds de start betrokken middels een werkervaringstraject.